De toekomst van Flex – Participatie 2015

Bron: Animatie onderzoek ABU/TNO: De toekomst van flex, gepubliceerd op 19 mei 2014. In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). In dit filmpje een greep uit de [...]

EKB NL en EU Match vinden elkaar via PSV

Bron: PSV Business - 12 september 2014 - PSV Businessleden EKB Nederland en EU Match zijn een intensieve samenwerking gestart. De partijen vonden elkaar via het netwerk van PSV Business. EKB Nederland, gespecialiseerd in rendementsverbetering, heeft na een grondige inventarisatie en analyse op diverse facilitaire zaken een relevant besparingspotentieel voor EU Match opgezet. PSV Business brengt bedrijven samen [...]

Wie vallen er onder de Participatiewet

Bron: Vaknieuws Arbo Rendement - 31 juli 2014 - Ook uw organisatie moet vanaf volgend jaar helpen bij het realiseren van extra banen voor arbeidsgehandicapten die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Bij UWV kunt u dan opvragen wie er op grond van de Participatiewet precies binnen deze doelgroep vallen. Zoals u in het bericht ‘Participatiewet in [...]

Mensen uit de uitkering

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 heeft de overheid beslist dat er binnen één jaar een doelstelling moet worden bereikt van vijf duizend (5.000) werkplekken. Dat betekent dat eind 2015, 5 % van uw personeelsbestand moet bestaan uit een werknemer die vanuit een uitkering, bij u in dienst zit. Bent u [...]

Werkzoekende?

EU Match is altijd op zoek naar goede, gemotiveerde mensen. Of je nu een vaste of een tijdelijke baan zoekt, bij EU Match zit je goed. Jij kunt vrijwel direct aan de slag als uitzendkracht, op basis van detachering of voor de duur van een project. Als leerwerkstage, vanuit een uitkering naar een baan voor [...]

Flexibele schil wordt kennismotor

Met de komst van de Participatiewet in januari 2015, worden niet alleen bedrijven maar worden ook werkzoekenden steeds meer afhankelijk van externe professionals op het gebied van HR Solutions. Er wordt steeds meer werknemers aangenomen op basis van flexibele contracten. Uit recente cijfers van het UWV blijkt dat 70 % van de uitkeringsgerechtigden die via [...]

Quotumregeling en Participatiewet

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel, zal de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 in werking treden. De wet is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk te helpen. Als dit niet lukt, treedt de quotumregeling in werking. Maar wat betekent dat nu voor u [...]

Go to Top