Met de komst van de Participatiewet in januari 2015, worden niet alleen bedrijven maar worden ook werkzoekenden steeds meer afhankelijk van externe professionals op het gebied van HR Solutions. Er wordt steeds meer werknemers aangenomen op basis van flexibele contracten. Uit recente cijfers van het UWV blijkt dat 70 % van de uitkeringsgerechtigden die via een uitzendbureau aan het werk komt, dit doet via een bureau dat valt onder MKB (midden en klein bedrijf). EU Match Personeelsdiensten is zo’n bureau. Als intermediair in personeelsdiensten helpen wij u niet alleen aan uitzendkrachten maar zetten wij ons ook in om een partner te zijn in het aandragen van praktisch uitvoerbare oplossingen. Een partner met korte communicatielijnen die begrijpt dat u als ondernemer steeds meer een beroep moet doen op werknemers die worden aangenomen op basis van flexibele contracten. Niet direct vanwege flexibiliteit, maar eerder op grond van efficiency en kostenbesparingen.

Onlangs is EU Match Personeelsdiensten gestart met een pilot waarbij wij u als inlenende werkgever de mogelijkheid kunnen bieden om een werknemer in dienst te nemen die valt onder de participatiewet. Wij nemen alle verplichtingen en het totale werkgeverschap van u over, voor de duur die voor u wenselijk is. U als bedrijf heeft daardoor het voordeel dat u ruimschoots de tijd krijgt om te toetsen of de kandidaat past binnen uw bedrijfscultuur. De uitkeringsgerechtigde wordt door ons via jobcoaching optimaal begeleid, waardoor hij/zij via training-on-the-job vertrouwd kan raken met de werkzaamheden en optimaler kan functioneren. Win-Win dus voor alle partijen.

Wilt u weten hoe ook u de flexibele schil kunt omzetten naar kennismotor?

Maak gebruik van ons contactformulier en onze consultant belt u terug voor het maken van een afspraak bij u op locatie. Gratis en geheel vrijblijvend.