Project Description

Geen woorden maar daden! Ervoor zorgen dat de juiste match continu wordt bewaakt en indien nodig wordt bijgesteld, vraagt om een goede manier van communiceren! Door korte en transparante communicatielijnen, direct contact en in contact blijven met elkaar,  wordt de match tussen werkgever enerzijds en werknemer anderzijds, optimaal bewaakt. Daarom is EU Match ook buiten kantoor-uren en zelfs in het weekend bereikbaar.

De juiste persoon voor het werk dat gedaan moet worden. Dat klinkt eenvoudig maar in de praktijk blijkt dat verwachting en praktijk, vaak niet met elkaar overeen komen. EU Match weet uit ervaring dat motivatie en kernkwaliteiten van de medewerkers, de kwaliteit en productiviteit bepaalt voor uw bedrijf. 
EU Match streeft naar het leveren van de beste kandidaat voor uw vacatures en wel voor een langere periode, om wisselingen tot een minimum te beperken. De juiste persoon voor het werk dat gedaan moet worden.