Project Description

Flexibiliteit geeft ook kansen aan mensen. Zo blijkt ruim een derde van de mensen die uit de WW komen weer werk te vinden via een uitzendbureau. En voor de mensen uit de bijstand ligt dat percentage op 38%. Daarnaast zal flexibel werken meer het beeld van de toekomstige arbeidsmarkt worden. ABU-directeur Jurriën Koops: “Eén vaste baan voor je hele leven is echt voorbij. Flexibel werken, van werk naar werk, zal in de toekomst heel gewoon zijn. Je ziet het nu al ontstaan. Steeds meer mensen kiezen voor een flexibel bestaan. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, moeten daar de sociale voorzieningen (o.a pensioenen) en scholingsmogelijkheden beter op aangepast worden.”