Project Description

De verloning van onze medewerkers is volledig uitbesteed aan Flexpedia. Flexpedia is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) en daarmee NEN 4400-1 gecertificeerd is. Zo kunt u ervan op aan dat de verloning van uw ingehuurde medewerkers volledig volgens de regels verloopt. (De NEN-certificering garandeert namelijk dat Flexpedia aan alle verplichtingen uit arbeid voldoet. De verplichtingen uit arbeid bestaan uit: de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekering premies, het administreren van identiteitsdocumenten en het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.) Bovendien is Flexpedia aangesloten bij de NBBU.

U ontvangt uw facturen rechtstreeks van Flexpedia, de werknemers van EU match BV ontvangen hun salaris (inclusief loonstroken en jaaropgaaf) direct via Flexpedia.

Door de gehele verloning uit te besteden garandeert EU match BV u als klant dat de verloning in handen van professionals is. Kort samengevat: Flexpedia voldoet aan alle wettelijke en juridische eisen inclusief alle noodzakelijke certificeringen om u als klant volledige garantie en optimale kwaliteit te bieden!

Meer informatie vindt u op www.Flexpedia.nl