Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel, zal de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 in werking treden. De wet is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk te helpen. Als dit niet lukt, treedt de quotumregeling in werking. Maar wat betekent dat nu voor u als bedrijf?

Volgens een artikel in Vaknieuws Bestuur Rendement is de wet bedoeld om extra banen te creëren. Eind 2015 moeten 6.000 extra banen zijn gerealiseerd ten opzichte van 2013. Halen zij dit aantal niet, dan komt er vanaf 2017 mogelijk – na overleg met de sociale partners en gemeenten – een verplicht quotum voor het in dienst nemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Alle mensen die kunnen werken, maar nog niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, vallen onder deze regeling. Als u hier niet aan voldoet, moet u in 2018 voor het eerst een heffing afdragen van € 5.000 per niet-ingevulde werkplek. Meer weten? Lees het complete artikel op de webpagina van Vaknieuws Bestuur Rendement.